Do góry
HOME » Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu:” Opracowanie technologii wytwarzania nowych opakowań biodegradowalnych z biopolimerów dla przemysłu kosmetycznego” realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Celem głównym projektu jest opracowanie technologii wytwarzania całkowicie biodegradowalnych, specjalistycznych opakowań do kosmetyków z zastosowaniem polilaktydu (PLA. Projekt powstał m.in. na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych od Instytutu Badawczego Opakowań COBRO w Warszawie, a także doświadczeń własnych (wiedza knowhow) zespołu, który będzie realizować projekt. Wytwarzanie biodegradowalnych opakowań do kosmetyków z polilaktydu, na polskim rynku będzie absolutną innowacyjnością. z PLA produkowane są za granicą, a w Polsce nie są stosowane z uwagi m.in. na znaczny koszt transportu, a także braku odpowiedniej wiedzy technologicznej z zakresu przetwórstwa tego materiału metodą wtryskiwania. Opakowania z PLA są biodegradowalne w warunkach kompostowania, a więc nie wymagają kosztownego odzysku. Dodatkowo stanowią absolutny hit na rynkach światowych ostatnich lat. Mając na uwadze aspekt ochrony środowiska, konsumenci coraz częściej deklarują, że bardzo ważne jest, aby produkt i jego opakowanie były proekologiczne. Rezultaty Projektu przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych poprzez: zastosowanie technologii mało i bezodpadowej, zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, zastosowanie materiału całkowicie bezpiecznego dla zdrowia człowieka i organizmów żywych; zastosowaniu materiału o zerowym przenikaniu do substancji zawartej w opakowaniu, materiału nie wymagającego termicznego przekształcenia powodującego zanieczyszczenie powietrza, który zastępuje, a więc wpływa na mniejszą produkcję tworzyw polimerowych zalegających w środowisku setki lat. Projekt przyczyni się dodatkowo do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Polsce nie ma praktycznie opanowanej technologii przetwórstwa opakowań z PLA metodą wtryskiwania na skalę przemysłową. Projekt dotyczy innowacji produktowej z elementami modyfikowania procesu wtrysku oraz barwienia wyrobów gotowych.
 
Projekt jest realizowany w ramach trzech etapów:
  1. Badania przemysłowe
  2. Prace rozwojowe
  3. Prace przedwdrożeniowe
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2022
Wartość ogółem projektu: 8 752 012,50 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 113 616,75 PLN
Wkład własny beneficjenta: 2 638 395,75 PLN
 
 

MEDIA O PROJEKCIE:


Home    O nas    Usługi     Produkty    Praca    Kontakt
Novo-Pak Sp. z o.o.
Całowanie 103A, 05-480 Karczew
tel.: +48 22 290 30 90
instagram   |   LinkedIn   |   Blog
Novo-PAK